Пачико ДЗФ Ултра БЕЗАЛДЕХИДЕН ПРЕПАРАТ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОВЪРХНОСТИ

14,10 лв.
С вкл. данък
Количество

Биоцидът е с бактерицидно ,фунгицидно и ограничено вирусоцидно действие,като областта на приложение включва дезинфекция и почистване на повърхности /подове,предмети,апарати,прибори/включително предмети за обслужване на на пациенти/подлоги ,уринатори/,санитарно оборудване в лечебни заведения,в обекти за производство и търговия с храни,обекти с обществено предназначение ,фармацевтична и козметична промишленост,домове за социални услуги

10 Артикула