ПАЧИКО ДЗФ АЛД

BGN17.20
Tax included
Quantity

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

ПАЧИКО ДЗФ АЛД

Описание

 

Тип на продукта: Течно концентрирано средство, предназначено за дезинфекция и почистване на повърхности в рискови зони, в болнични заведения, стоматологични кабинети, хотели и др.
Състав АДВ: Глиоксал – 12 %, глутаров алдехид – 8 %,Кокобензилдиметиламониев хлорид – 2,7 %
Качества:

  • Антимикробна активност срещу бактерии /вкл. Тбс/, спори, фунги, вируси, бактерии включително хепатит В-вирус и HIV,
  • Кратко време на експозиция,
  • Добра способност за почистване, добра поносимост от материалите на почистваните повърхности, тъй като не съдържа агресивни компоненти.
  • Прилага се чрез забърсване

Област на приложение: За дезинфекция на повърхности - подове, стени, работни плотове. Не съдържа формалин 
Инструкции за приложение:

  • Преди употреба концентратът да се разтваря в съответната концентрация в хладка вода
  • Да не се добавят други средства за почистване
  • Прилага се чрез забърсване
  • След изтичане на указаното време за експозиция, повърхностите се изплакват.

 Препоръчителни работни концентрации:

ПРИЛОЖЕНИЕ                          КОНЦЕНТРАЦИЯ                          ЕКСПОЗИЦИЯ

За почистване                                 0,25 %                                6 часа 
и дезинфекция на повърхности        0,5 %                                  4 часа.   

100 Items