Lavateloni

BGN251.00
Tax included
Quantity

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Киселинен препарат с изключително почистващи свойства. Отстранява лесно и ефикасно промишлени замърсявания от нефтопродукти. 
Начин на работа: За почистване на твърди подове с експозиция 10-15 минути. Разреждане: 1:15 до 1:100 в зависимост замърсеността на пода. 
Мерки за безопасност: Може да предизвика изгаряния - работи се с ръкавици. при контакт с кожата да се измие обилно с вода. при вдишване - няма неприятни последици. 
Внимание: След експозицията измийте съответното място обилно с вода.

Опаковка: 25кг

100 Items