Incidin Extra N

BGN210.00
Tax included
Quantity

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

 Концентриран препарат за дезинфекция на повърхности, несъдържащ алдехиди. Притежава отлични почистващи свойства. Особено подходящ за детски, неонатологични, онкологични и гериатрични отделения, навсякъде където е особено важно предпазването както на пациентите, така и на персонала от инфекции, предаващи се чрез контаминирани повърхности. Съдържа нелетливи съставки с неутрална миризма.

АДВ: Глюкопротамин, Бензалкониев хлорид 

 

  • Широк спектър на действие срещу бактерии (вкл. MRSA, Tbc), гъби.
  • Ограничен вирусоциден ефект (съгл. препоръките на RKI от 01.2004 г.- HBV, HCV, HIV), вирусоциден срещу Adeno, Papova и Rota вируси.
  • Ефективен срещу Метицилин Резистентни Стафилококи.
  • Съдържа патентованата съставка GLUCOPROTAMIN.
  • Ниски работни концентрации.
  • Великолепни почистващи свойства.
  • Изпитана съвместимост с многообразие от материали.
  • Подходящ за почистване и дезинфекция на кувьози.

Предлага се в разфасовка от:
Туба 6 л. = 2 400 л. работен разтвор

100 Items