Концентриран дезинфектант за повърхности “Incidin Extra N”
  • Концентриран дезинфектант за повърхности “Incidin Extra N”

Концентриран Дезинфектант за Повърхности - “Incidin Extra N”

210,00 лв.
С вкл. данък

Концентриран препарат за почистване и дезинфекция на различни видове повърхности (подове и предмети), които подлежат на миене.

Подходящ е за употреба в детски, неоталогични, онкологични и гериатрични отделения.

Количество

Професионален концентриран препарат за почистване и дезинфекция на всички видове миещи се повърхности.

Дезинфектантът притежава отлични почистващи свойства и е много подходящ за употреба в болнични отделения, където е възможно предаването на инфекции чрез замърсени повърхности.

Концентрираният препарат може да бъде използван за дезинфекция в детски, неонатологични, онкологини и гериатрични отделения с цел предпазване на пациентите и персонала от инфекции. Подходящ е и за почистване и дезинфекция на вътрешни и външни повърхнпсто на куьози.

Дезинфектант “Инцидин Екстра N”, не съдържа алдехиди.

АДВ: Глюкопротамин, Бензалкониев хлорид  

  ✔   Широк спектър на действие срещу бактерии (вкл. MRSA, Tbc), гъби.

  ✔ Ограничен вирусоциден ефект (съгл. препоръките на RKI от 01.2004 г.- HBV, HCV, HIV), вирусоциден срещу Adeno, Papova и Rota вируси.

  ✔ Ефективен срещу Метицилин Резистентни Стафилококи.

  ✔ Съдържа патентованата съставка Glucoprotamin.

  ✔ Ниски работни концентрации.

  ✔ Великолепни почистващи свойства.

  ✔ Изпитана съвместимост с многообразие от материали.

    

Начин на употреба:

Дезинфекциращият препарат се разрежда с вода (до 20оС). Не се прибавя друго миещо или дезинфекциращо средство с цел предотвратяване на протичане на нежелани химически реакции. Препаратът има отлични почистващи свойства и при употребата му не се налага предварително измивамне. Повърхностите се измиват с дезинфектантът и се оставят да засъхнат (без да се подсушават), като се работи по метода на “двете кофи”. След дезинфекциране не се изплаква. Антимикробните съставки се задържат върху повърхността и упражняват кумулативно въздействие.

Предлага се в разфасовка от:

  

Туба 6 л. = 2 400 л. работен разтвор

100 Артикула